PL
| |

Oferta - wysoka jakość

Jesteśmy kompetentni i doświadczeni w tworzeniu zarówno projektów koncepcyjnych, jak i szczegółowych. Nasze doświadczenie zapewnia płynne przejście z etapu projektowania architektonicznego do etapu wykonawczo-warsztatowego.

Oferujemy klientom usługi począwszy od fazy architektonicznego projektu koncepcyjnego, przez uszczegółowienie i rozwój koncepcji, projektowanie warsztatowe, obliczenia konstrukcyjne, produkcję, montaż i uruchomienie oznakowania, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapewniamy wykonanie każdego przedmiotu, w dowolnej technologii, z różnych materiałów m.in. kamienia, szkła, stali nierdzewnej i wielu innych.