PL
| |

Projektowanie architektoniczne, graficzne, warsztatowe

Każda inwestycja i jej poszczególne elementy wymagają sporządzenia odpowiedniego projektu.

Jesteśmy kompetentni i doświadczeni w tworzeniu zarówno projektów koncepcyjnych, jak i szczegółowych. Posługujemy się biegle warsztatem narzędzi dwu- i trójwymiarowych. Standardowo przygotowujemy szkice trójwymiarowe.

Nasze doświadczenie w zakresie inżynierii, technologii i organizacji produkcji zapewnia płynne przejście z etapu projektowania architektonicznego do etapu wykonawczo-warsztatowego. Projekty warsztatowe uwzględniają możliwości produkcyjne i montażowe, także obiektywne ograniczenia materiałowe i technologiczne, jeżeli takie występują.

Projekty warsztatowe uzupełniamy wszelkimi, niezbędnymi do wykonania prac, plikami graficznymi w dowolnych formatach.