PL
| |

Systemy identyfikacji wizualnej

Każda firma dąży do odpowiedniego wizualnego zidentyfikowania się, zaprezentowania motto, misji, programu oraz łatwego do zapamiętania symbolu, który odróżniłby ją od konkurencji.

Osiągnięciu tego celu służy System Identyfikacji Wizualnej, czyli zbiór wzorów, opisów, zarówno słownych jak i graficznych, dotyczących identyfikacji danej firmy. To także przepisy określające dopuszczalne wariacje formalne, kolorystyczne i konfiguracyjne znaków i napisów, obowiązujących w firmie.

Projektujemy i wdrażamy Systemy Identyfikacji Wizualnej w infrastrukturze różnych obiektów. Oferta jest skierowana przede wszystkim do biur oraz komercyjnych placówek sieciowych, np.: banków, firm handlowych lub ubezpieczeniowych i innych.