PL
| |

Systemy informacji wizualnej - oznakowanie obiektów

Centra handlowe, biura, sieciowe placówki komercyjne i inne obiekty użyteczności publicznej wymagają stworzenia spójnego i łatwego w odbiorze Systemu Informacji Wizualnej.

Jest to nic innego jak system oznakowania obiektu, składający się z oznakowania zewnętrznego i wewnętrznego. Należą do niego rozmaite znaki, od kilkunastocentymetrowych piktogramów, do ważących wiele setek kilogramów przestrzennych znaków elewacyjnych. Łączna liczba znaków w jednym obiekcie może sięgać nawet kilku tysięcy.

Pod względem graficznym i zawartości informacyjnej poszczególne elementy systemu muszą być zintegrowane, zarówno ze sobą, jak i z architekturą całego obiektu. System powinien zapewniać łatwość korzystania i utrwalać wizerunek obiektu w pamięci użytkownika.

Mamy rozległe doświadczenie w projektowaniu Systemów Informacji Wizualnej, a także produkcji i instalacji oznakowania. O naszych kompetencjach najlepiej świadczą referencje.